ไหว้ขอขมากรรม เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ห้ามพลาด 22 ธ.ค. นี้

 

ไหว้ขอขมากรรม 22 ธ.ค. นี้สายมูห้ามพลาด ฤกษ์ดีส่งท้ายปี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็น วันเห-มา-ยัน เป็นวันที่ เวลากลางคืน ยาวนานกว่ากลางวันที่สุด เป็นช่วงเวลาที่ ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน เหมาะที่จะ ไหว้ขอขมากรรม เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ห้ามพลาด 22 ธ.ค. นี้ โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร

ไหว้ขอขมากรรม เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องขออธิบายก่อนว่า ทางอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ท่านได้คำนวณ มงคลฤกษ์ อันเป็นมหัทธโณแห่งฤกษ์ อันเป็นฤกษ์เศรษฐีมหาเศรษฐี เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม และถอดถอนคำบนบาน ฯ และขอพรจากเทพเจ้าในเวลา มงคลที่เหล่าเทพยุดา พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา จะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบเนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่าง ๆ เชื่อมต่อกันในเวลา 07.09 น. ถึงเวลา 17.59 น. หากทำในห้วงเวลานี้จะเป็นมงคลและจะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ใครที่ต้องการไหว้ขอขมากรรม เรามีขั้นตอนให้แบบละเอียดเลยค่ะ

ไหว้ขอขมากรรม เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ห้ามพลาด 22 ธ.ค. นี้หากตัดสินใจได้แล้วว่าอยากจะไหว้ขอขมากรรมในวันดังกล่าว ให้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่น

  1. เตรียมจุดธูป 19 ดอก
  2. หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้
  3. ให้ไหว้ในเวลา 07.09 น. ก่อนตะวันตกดิน ไม่เกินเวลา 17.59 น.

ว่านะโม 3 จบอิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า(เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน)ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรมหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้า ขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอนนะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอนถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้า(เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน)ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ” 3 จบอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้วปักธูปลงในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้หรือ ดินบริเวณนั้น


22 ธ.ค. วันดีสุดท้ายปีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ห้ามพลาด

หมายเหตุ วรรณกรรม ข้อเขียนนี้ ห้ามนำไปตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียรโดยเด็ดขาด

ไหว้ขอขมากรรม เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ห้ามพลาด 22 ธ.ค. นี้ ไหว้ขอขมากรรม เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ห้ามพลาด 22 ธ.ค. นี้ Reviewed by Komneth jeng on 6:12 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.