บัตรคนจน ม.ค.67 วันนี้ มีกลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือ


กรมบัญชีกลางอัปเดตสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2567 เดือนมกราคม วันนี้ 20 มกราคม จ่ายอะไรบ้าง? ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด รัฐบาลช่วยเหลือต่อเนื่อง

วันที่ 20 มกราคม 2567 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท) ได้แก่

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2566 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้นผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกหล่นรอบอุทธรณ์ และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (ของเดือนเมษายน – ธันวาคม 2566) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

เรียบเรียง สยามนิวส์

บัตรคนจน ม.ค.67 วันนี้ มีกลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือ บัตรคนจน ม.ค.67 วันนี้ มีกลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือ Reviewed by Komneth jeng on 12:47 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.