สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2567

 


สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่เป็นมงคลแก่ชีวิตประชาชนชาวไทยยิ่งนัก เฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูปและลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพรปีใหม่ 2567

“จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ”แปลความว่า“จิตที่ฝึกแล้ว นำความสุขมาให้”เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2567

พร้อมด้วยพรประทานว่า“เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ขอท่านจงหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงดี เพื่อความสุขความเจริญทุกเมื่อเทอญ.”

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2567 สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2567 Reviewed by Komneth jeng on 11:05 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.